Forårs-afslutning ved Sankt Hans aften

------------------------------------------- 

Mødeprogram - forår 2019

Velkommen til forårets møder i Ansgar.

Her kan du se vores mødeprogram i overskrifter.
Et mere detaljeret program kan hentes som pdf-fil her.
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tirsdag d. 14. maj kl. 19.30:

AFLYST - KLF-aften v/Dina El-Erhayem Fra ateist til kristen - AFLYST

Dina El-Erhayem har desværre meldt afbud pga sygdom.

Døren er stadig åben, og vi er der.
Der vil være møde, og I er velkommen.
Men det bliver altså uden Dina Al-Erhayem.

Aftenen holdes i fællesskab med IM-Allerød.
Kaffe og kage koster 10 kr.

 

Tirsdag d. 28. maj kl. 19.30: Deleaften
- Vi deler vores tro og liv med hinanden

 

Mandag d. 10. juni: Pinseudflugt
Særskilt invitation med mere info følger senere

 

Søndag d. 23. juni kl. 18.00: Skt. Hans aften
- hos Charlotte og Jens Erik, Hulvejen 30, Hillerød
Medbring selv kød til grillen, tilbehør, drikkevarer og service

 

Fredag d. 30. august: Opstart efter sommerferien

 

Velkommen!

Bibelord fra JesusNet

    • Birkerød IM
    • Birkerød Missionshus
    • Dambakken 8
    • 3460 Birkerød