Forårs-afslutning ved Sankt Hans aften

------------------------------------------- 

Mødeprogram - efterår 2019

Velkommen til efterårets møder i Ansgar.

Her kan du se vores mødeprogram i overskrifter.
Et mere detaljeret program kan hentes som pdf-fil her.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tirsdag d. 3. december kl. 19.30: Bedeaften, julekortskrivning og omdeling af "24/12"

-------------------------------------

Søndag d. 15. december kl. 14.00-17.00: Advents- og julefest i Ansgar

- Hent en flyer (A5) for eftermiddagen her.

------------------------------------------- 

Mødeprogram - forår 2020

Velkommen til forårets møder i Ansgar.

Her kan du se vores mødeprogram i overskrifter.
Et mere detaljeret program vil senere kunne hentes som pdf-fil.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tirsdag d. 7. januar 2020 kl. 19.30: Evangelisk alliance
- En meditativ aften med bedestationer m.m.
Læs evt. mere her: http://www.evangeliskalliance.dk/bedeuge/

-------------------------------------

Tirsdag d. 21. januar kl. 19.30: Tale ved Søren Isak Nolsøe
- Med udgangspunkt i Dommerbogens kapitler om Gideon (Dom 6-8)
skal vi høre om en mand, der fik lov at få nogle fantastiske
møder med Gud og om, hvor vigtigt det er at holde kursen undervejs.

-------------------------------------

Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30: Temaaften om mission
- Vi får besøg af Maria Legarth, som er missionskonsulent i IM.
Denne aften sætter vi fokus på, hvordan vi fortæller andre
om den betydning vores tro har for vores liv.

-------------------------------------

Tirsdag d. 18. februar kl. 17.00: Aftenmøde
- Vi ser en videotale

-------------------------------------

Lørdag d. 29. februar: Bibelkursus med Christian Højgaard
- Christian Højgaard studerer ved Dansk Bibel Institut
   og er formand for Selskab for Bibelsk Arkæologi.

Nærmere info følger senere.

-------------------------------------

Tirsdag d. 10. marts kl. 19.30: Årsmøde
- Vi hører bestyrelsens beretning og visioner.

------------------------------------

Tirsdag d. 24. marts kl. 19.30: Fællesmøde i Allerød
Taler: Henrik Nymann-Eriksen, forstander på LMH

-------------------------------------

Øvrigt arrangement:
Tirsdag d. 31. marts kl. 19.30:
 Fællesmøde i Allerød
Taler: Børge Haahr Andersen, rektor på DBI

-------------------------------------

Fredag d. 3. april kl. 17.00: Fredagsmøde med påskefest
Program for aftenen:
- kl. 17.00: Drop-in
- kl. 17.45: Mad
- kl. 18.30: Fællesmøde v/Thomas Kildeholm Jensen
- kl 19.00-20.00: Voksne og børn er opdelt - der er kaffe, saft og kage.
Programmet slutter kl. 20.00.
Men man er meget velkommen til at blive hængende.

-------------------------------------

Tirsdag d. 21. april kl. 19.30: Tale ved Kurt Kristensen
- Emne: Troens Kamp
Om forsoning og håb, Hebræerbrevets opmuntring til os.

------------------------------------- 

Øvrigt arrangement:
Fredag d. 24. april kl. 18.00: Soldatervennernes forårsfest
- På KFUMs Soldaterhjem i Høvelte
- Sognepræst Signe Voldby fra Græse fortæller om
  kristent arbejde med unge.

-------------------------------------

Tirsdag d. 5. maj kl. 19.30: Indsamlingsaften
- Vi samler ind til Indre Missions arbejde.

-------------------------------------

Tirsdag d. 19. maj kl. 19.30: Tale ved Michael Thomsen
- "De lidettroende og den store tro."

-------------------------------------   

Mandag d. 1. juni kl. 14.00-17.00 (2. pinsedag): Pinsemandagshygge
- Hos Ulla og Tommy, Bakkedraget 6 i Blovstrød

-------------------------------------

Tirsdag d. 9. juni kl. 19.30: Vi får besøg fra Cambodja
- Christina og Kent Andersen
- Læs mere her: http://dlm.dk/ansatte/ck-andersen

-------------------------------------   

Lørdag d. 20. juni kl. 15.00: Sommerafslutning
- Hos Charlotte og Jens Erik, Hulvejen 30, Ny Hammersholt
- Vi tager forskud på Sankt Hans.

------------------------------------- 

 

Velkommen!

Bibelord fra JesusNet

    • Birkerød IM
    • Birkerød Missionshus
    • Dambakken 8
    • 3460 Birkerød