Birkerød Indre Mission · Lyt til en tale m.m.

Lyt til en tale - med mere

Her kan du høre eller genhøre taler fra Ansgar.

En del af de taler, der har været holdt i Ansgar missionshus bliver optaget og kan senere høres eller genhøres her på hjemmesiden.

 

Talerne ligger i MP3 format og kan enten høres direkte fra hjemmesiden eller downloades, så man kan høre dem på et andet tidspunkt.

 

Du har desuden mulighed for at hente forskelligt materiale, som har været vist ved møderne.

 

Vi håber, at denne mulighed vil blive benyttet, så man kan følge med i vores møder, også selvom man skulle være forhindret i at være med.

 

OK. Det kan ikke erstatte vores gode fællesskab, men forhåbentlig give god inspiration alligevel.

Tirsdag d. 21. september 2021

Palle Flyger fra Dansk Europamission
talte om, at Jesus får efterfølgere i den muslimske verden.

Talen er delt i to afdelinger om hhv. Afghanistan og Nordafrika.
- Om muslimer og kristne i Afghanistan, klik her (varighed 49:12).
- Om muslimer og kristne i Nordafrika, klik her (varighed 34:53)

Tirsdag d. 3. november 2020

Brian Fredensborg: - "Kristen tro og evolution"
Er evolutionsteorien og Bibelens skabelsesberetning
forenelige, og hvori består forskellene?

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed en time).

Brian viste desuden nogle slides til talen
:
- Slides (pdf-fil) kan hentes her.
- Disposition (pdf-fil) til talen kan hentes her.

Tirsdag d. 8. september 2020

Jacob Winther talte ud fra 1. Pet 2, 18-25 om Kristen identitet
- "En kristen er både tjener og lidende".

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 28:25).

Lørdag d. 29. februar 2020

Bibelkursus med emnet "Kong David og Bibelens troværdighed"
ved Stud. phd. Christian Canu Højgaard
- formand for Selskab for Bibelsk Arkæologi (SBA)

 

Kurset er delt op i tre lektioner:
Lektion 1: Kong David i Bibelen
Klik her for at høre lektion 1 (varighed 44:32)

Lektion 2: Kong David i arkæologien
- fem arkæologiske spor (spor 1-3)

- spor 1: Jerusalem
- spor 2: Khirbet Qeiyafa
- spor 3: Filistrene
Klik her for at høre lektion 2 (varighed 45:44)

Lektion 3: Kong David i arkæologien
- fem arkæologiske spor (spor 4-5)

- spor 4: Storpolitik
- spor 5: Tel Dan stelen
Klik her for at høre lektion 3 (varighed 19:24)

I forbindelse med kurset brugte Christian nogle Powerpoints.
De kan downloades her som pdf-filer, så man lettere
kan følge med i lektionerne.

Slides til lektion 1 (som pdf):    

Slides til lektion 2-3 (som pdf)

Tirsdag d. 21. januar 2020

Søren Isak Nolsøe talte ud fra Dommerbogen kap. 6-8 om Gideon
- Beretningen om en mand, der fik lov til at få nogle
   fantastiske møder med Gud.
- Det er også en beretning om, hvor vigtigt det er
   at holde kursen undervejs, mod det evige hjem.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 50:54).

Tirsdag d. 5. november 2019

Bergur Johannesen talte ud fra emnet "Livet er ikke et eventyr"
- om lidelsens problem. 
(ud fra Jobs bog kap. 30, vers 15-31)

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 29:05).

Tirsdag d. 30. april 2019

Denne aften havde vi besøg af Peder Toft
Han talte ud fra emnet "Guds sejr over synden
- forsoningens mysterium". 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 47:18).

Tirsdag d. 19. marts 2019

Denne aften havde vi besøg af Samuel Kjøller-Hansen
Han talte ud fra emnet "Bibelens troværdighed i forhold til tro og tvivl". 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 41:28).

Lørdag d. 23. februar 2019

Bibelkursus i Ansgar om emnet "Skabt i Guds billede"

Underviser: Peter Søes, som underviser ved Menighedsfakultetet i Århus.
Derudover er han undervejs med en ph.d.afhandling på Det teologiske
fakultet i København om at være skabt i Guds billede.

 

 • På Bibelens første side står der, at Gud skabte mennesket i sit billede.
  Det viser, at det er noget særligt at være menneske.
  Men hvad betyder det:
  - for den måde vi ser på hinanden og os selv?
  - for menneskeværdet?
  - for hvad synd og frelse er?
   

1. lektion: "Skabt i Guds billede eller skabt som Guds billede?"
- varighed 43:49 klik her for at høre lektion 1.

2. lektion: "Det faldne menneske - synd og frelse."
- varighed 38:05 klik her for at høre lektion 2.

3. lektion: "... som mand og kvinde - skabelse, pagt, seksualitet."
- varighed 45:13 klik her for at høre lektion 3.

Tirsdag d. 5. februar 2019

Denne aften havde vi besøg af fysiker Simon Stark, som talte om emnet:
"Skabelse/evolution på et videnskabeligt grundlag"

 • Giver det mest mening at forstå skabelsesberetningen bogstaveligt eller billedligt/allegorisk?
 • Kan man stole på det der står i Bibelen? Hvad kan videnskaben? Og hvad med Big Bang? 

Talen varer ca. 1 time og 12 minutter.

Vi har delt den op, så den kan høres i to afdelinger:

1. del kan høres her - Baggrunden for Big Bang teorien (varighed 40:51)

2. del kan høres her - Forståelsen af Bibelens skabelsesberetning
                                   - og lidt om evolution (varighed 31:30)

Tirsdag d. 23. oktober 2018

talte forstander på Nordsjællands Efterskole Jesper Oehlenschläger
om emnet "At blive sig selv med Guds hjælp". 

Du kan høre eller genhøre talen her:
- 1. del - før kaffen (varighed 32:27)
- 2. del - efter kaffen (varighed 16:48)

Tirsdag d. 18. september 2018

talte fritidsforkynder Kai Lund fra Herlev om det kristne håb
ud fra emnet "Der er håb for enhver". 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 34:35).

Tirsdag d. 13. marts 2018

talte lektor ved Dansk Bibel Institut (DBI) Finn Aa. Rønne
ud fra emnet "Gud kalder til forvaltning". 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 45:00).

Lørdag d. 24. februar 2018

Bibelkursus i Ansgar om Hebræerbrevet

Underviser: Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission.

1. lektion: "Hebræerbrevet - indhold og opbygning. Et budskab til troen."
- varighed 37:57 klik her for at høre lektion 1.

2. lektion: "Kristi person (kap. 1,1 - 4,13)"
- varighed 39:53 klik her for at høre lektion 2.

3. lektion: "Kristi gerning (kap. 4,14 - 10,18)"
- varighed 42:10 klik her for at høre lektion 3.

4. lektion: "Opmuntringer og ansvar (kap. 10,19 - 13,17/25)"
- varighed 36:04 klik her for at høre lektion 4.

Hans-Ole har lavet et kompendium til Hebræerbrevet (17 sider), som giver en masse uddybende forklaringer.
- Du kan hente kompendiet her.


Tirsdag d. 6. juni 2017

talte fritidsforkynder Kai Lund fra Herlev
ud fra Rom 8,1: "Så er der da nu ingen fordømmelse". 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 34:37).

Tirsdag d. 23. maj 2017

talte fritidsforkynder Karsten Amby
ud fra Salme 23: "Herren er min hyrde". 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 31:32).

Tirsdag d. 24. januar 2017

talte fritidsforkynder Lars Hvam
over emnet "Bed, så skal der gives jer". 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 40:48).

Tirsdag d. 22. november 2016

talte Jonathan Hauge Madsen fra DBI
over emnet "vigtigheden af frelsen". 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 37:31).

Tirsdag d. 31. maj 2016

talte Kurt Kristensen, regionsleder i Indre Mission Region Øst
over emnet "Jeg formaner jer". 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 48:33).

Tirsdag d. 3. maj 2016

talte Cand. theol. Inger Margrethe Kofod-Svendsen
over emnet "Håbet om Jesus". 

Et emne, som er helt centralt hos Paulus er ”Det kristne håb”.
Aftenen handler om, hvad dette håb betyder i vores liv nu og i evigheden.

NB: Talen slutter lidt brat, da optageren løb tør for strøm.
Men vi har fået næsten det hele med. :-)

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 42:12).

Tirsdag d. 5. april 2016

talte rektor på Dansk Bibelinstitut Børge Haahr Andersen
om at læse i Bibelen sammen. 

Aftenens tale handler om Åbne Bibelstudiegrupper.

- Hvordan læser erfarne og uerfarne bibellæsere i Bibelen sammen?
- Hvordan kommer vi i gang?
- Hvordan strukturerer vi bibelstudiet?
- Hvor og hvor ofte skal vi mødes?

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 41:08).

Lørdag d. 27. februar 2016

Bibelkursus i Ansgar om emnet "Det kristne evangelium. En jødisk historie om Israels Gud"

Jesus var jøde, og de første, som troede på ham og bekendte ham som Herre, var også jøder.
De levede i en jødisk kultur og praktiserede de jødiske ritualer og fejrede de jødiske fester. De kendte toraen og bad til Israels Gud.
I den kontekst forkyndte Jesus budskabet om, at Guds rige var nær, og han demonstrerede Guds kærlighed og tilgivelse for alle mennesker.
Et nyt fællesskab af jøder og hedninger voksede frem og det kender vi i dag som den kristne kirke.

Underviser: Bodil Skjøtt, generalsekretær i Israelsmissionen.

Præsentation: Bodil Skjøtt fortæller om Israelsmissionen
- varighed 19:14 klik her for at høre talen.

1. lektion: Om det kristne evangelium
- varighed 37:04 klik her for at høre talen.

2. lektion: Apostlenes Gerninger 10 (Peter møder Kornelius)
- varighed 44:07 klik her for at høre talen.

3. lektion: Apostlenes Gerninger 17 (Paulus i Athen)
- varighed 35:59 klik her for at høre talen.

Hvis du gerne vil følge med i Bodils slides, kan du også hente dem.
- Hele slideshovet (24 slides) som Powerpoint: klik her.
- Lektion 1 (9 slides) som pdf: klik her.
- Lektion 2 (7 slides) som pdf: klik her.
- Lektion 3 (8 slides) som pdf: klik her.


Tirsdag d. 9. februar 2016

talte fritidsforkynder i Indre Mission Harry Dalgaard
over emnet "Af nåde!"

Aftenens tale tager udgangspunkt i Paulus' forkyndelse i Efeserbrevet.

Vi mennesker vil så gerne selv bidrage til vores frelse,
men Bibelen forkynder,at vi ikke kan frelse os selv,
men må have tillid til Guds indgriben.

 

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 35:17).

Tirsdag d. 25. august 2015

talte Christian Thomsen fra DBI (Dansk Bibel-institut) over emnet "Kristus som hovedhjørnestenen".

Christian tager udgangspunkt i bl.a. 1. Petersbrev kap. 2, vers 1-10


Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 32:50).

Tirsdag d. 9. juni 2015

talte fritidsforkynder i Indre Mission Lars Hvam
over emnet "Fuldkommen synder og fuldkommen retfærdig".

Aftenens tale tager udgangspunkt i den augsburgske bekendelse

I den augsburgske bekendelse er bl.a. artiklerne om arvesynd,
retfærdiggørelse ved tro, den nye lydighed
samt Jesu genkomst ved dommen.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 40:35).
(NB: Der er et lille udfald i lyden omkring 5:20)

 

Tirsdag d. 28. april 2015

havde vi besøg af to præster fra Grønnevang Kirke i Hillerød.
Per Bohlbro og Claus Øland-Christensen fortalte om oplevelser
fra Ellebæk fængsel og om Grundtvigs liv.

Du kan høre om oplevelser
fra Ellebæk fængsel her (varighed 14:48)

Om Grundtvig og hvilke begivenheder, der har
præget hans liv kan du høre her (varighed 43:40).

 

Tirsdag d. 14. april 2015

talte storbysekretær i Indre Mission Henrik Boje Jensen
over emnet "Du er dyrebar for Gud".

Aftenens tale tager udgangspunkt i Es 43, 4:
"for du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig."

En meget vigtig påmindelse i vores tid om,
at vi er elsket af Gud, at vi er dyrebare
- også selvom vi måske ikke selv synes det,
eller selvom vores omgangskreds ikke fortæller os det.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 33:51).

 

Tirsdag d. 17. marts 2015

kom Inger-Margrethe Kofod-Svendsen og talte over emnet "Om bekymring og bøn".

Vi kender alle til bekymringer i større eller mindre grad.
Men hjælper det overhovedet at bede?

Aftenens tale tager udgangspunkt i Fil 4,6-7:
"Vær ikke bekymrede for noget,
men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud
i bøn og påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al forstand,
vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus."

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 36:07).

 

 

Tirsdag d. 4. november 2014

talte Kai Lund fra Glostrup over emnet "Kobberslangen".
Med udgangspunkt i teksterne fra 4. Mos 21, 4-9 og Joh 3, 14-17 fortæller Kai om, hvordan israelitterne dør af slangebid.
Men Gud giver de døende mulighed for redning, hvis de ser hen på kobberslangen.
På samme måde siger Jesus, at vi skal se på ham for at få redning fra vores fejl og utilstrækkelighed.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 27:21).

 

Tirsdag d. 18. november 2014

havde vi besøg af Jesper Sundgaard fra Ordet & Israel
Jesper afrundede vores tema om ørkenvandringen.
Han talte om forbandelsen og velsignelsen samt om "grundloven" for den måde, som Gud handler på.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 34:45).

 

Tirsdag d. 4. november 2014

talte Kai Lund fra Glostrup over emnet "Kobberslangen".
Med udgangspunkt i teksterne fra 4. Mos 21, 4-9 og Joh 3, 14-17 fortæller Kai om, hvordan israelitterne dør af slangebid.
Men Gud giver de døende mulighed for redning, hvis de ser hen på kobberslangen.
På samme måde siger Jesus, at vi skal se på ham for at få redning fra vores fejl og utilstrækkelighed.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 27:21).

 

Lørdag d. 26. oktober 2014

var der Bibelkursus i Ansgar.


Generalsekretær i Ordet og Israel Ole Andersen holdt tre lektioners undervisning og forkyndelse ud fra følgende tre emner:

1. De sidste tider - vores tid
    (Matt. 24, 1-14)
    - Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 42:25).

2. Jesu genkomst - håb, når døden rammer os
    (1. Thess. 4, 13-18)
    - Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 38:23.)

3. Jesus og enken fra Nain - hjælp, når lidelsen rammer os
    (Luk. 7, 11-17)
    - Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 38:18.)

 

Tirsdag d. 21. oktober 2014

talte Lars Meldgaard fra IM, Allerød over emnet "Tro og tillid til Gud".
Lars talte ud fra 4. Mosebog, kapitel 13 og 14 om spejderne, der går ind i Kana'ans land og hvilke konsekvenser, det fik for jøderne.
Der bliver draget gode paralleller til vores hverdagsliv. En god konkret undervisning, som vi kan bruge i vores eget forhold til Gud.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 34:20).

 

Tirsdag d. 16. september 2014

talte Carsten Elmelund Petersen over emnet "Moseloven - er den forpligtende i dag?".
Carsten, som er lektor i systematisk teologi, Cand. theol. Ph. D og lærer ved DBI (Dansk Bibel Institut), sætter teksterne fra Gammel Testamente i forhold til vorees hverdagsliv anno 2014.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 37:30).

 

 

Tirsdag d. 17. juni 2014

var emnet "På vandring med Jesus".
Tommy Petersen gennemgik beretningen fra Lukas kap. 24 om de to disciple, som mødte den opstandne Kristus på en vandretur fra Jerusalem til Emmaus.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 24:57).

 

 

Tirsdag d. 27. maj 2014

havde vi besøg af Claus Øland-Christensen, som er præst i Grønnevang kirke, Hillerød.
Claus talte over emnet "Trøst til den trætte vandrer" ud fra Matt. 11, 28-30.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 24:47).

 

Tirsdag d. 13. maj 2014

talte Samuel Roswall over emnet "Kampen på Sinaj".

Talen består af to dele:
1. "De 10 bud eller de 10 ord"
2. "Moses' kamp med Gud på Sinaj".

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 35:09).

 

Tirsdag d. 29. april 2014

talte Jens Bruun Kofoed over emnet "Udfrielsen fra Egypten".
Jens er professor i Gammel Testamente ved DBI (Dansk Bibel Institut).
Han talte om Guds valg af Moses som leder på ørkenvandringen, plagerne i Egypten og vandringen gennem havet samt hvad vi kan bruge beretningen til i vores liv i dag.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 51:49).

 

 

Tirsdag d. 8. april 2014

havde vi besøg af Ole Cæsar Jensen, som er sognepræst ved Hillerød kirke.
Ole Cæsar fortalte om den store forskel på 3.Mosebog kapitel 16 og Joh 3,16:
Det Gamle Testementes mange ofre sat op imod Jesu ene evigtgyldige offer.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 42:20).

 

Tirsdag d. 25. marts 2014

gennemgik vi "Ørkenvandringens hvem, hvad, hvor?"
Begivenhederne og landkort over ørkenvandringen blev vist i en powerPoint præsentation.

Hvis du vil se eller gense præsentationen, har du mulighed for at hente præsentationen her:
- som PowerPoint (4,8 MByte) klik her.
- som pdf-fil (2,6 MByte) klik her.

 

Tirsdag d. 11. marts 2014

havde vi besøg af Anders Aagaard, som er projektkoordinator i Ordet & Israel. Han introducerede os til Ørkenvandringen.

Anders kom blandt andet ind på, hvorfor Gud lod Israelitterne vandre så mange år i ørkenen og hvad det har at gøre med Guds store frelsesplan - også for os.

1. Velkomst og introduktion ved Kirstine Andersen samt præsentation af Anders Aagaard (varighed 9:38) - Klik her.

2. Introduktion til Ørkenvandringen ved Anders Aagaard (varighed 41:24) - Klik her.

Tirsdag d. 4. februar 2014

havde vi besøg af Søren Isak Nolsøe fra Tåstrup.

Søren er sognepræst og medlem af Hovedbestyrelsen i Indre Mission.

Aftenen forløb som en samtaleaften, hvor vi drøftede folkekirken og Indre Missions situation nu og i fremtiden, og hvad det betyder helt konkret for os hver især.

Du kan høre eller genhøre talen her (varighed 28:19).

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Kvindekonference for alle aldre

29.11.2021

Kvindekonference for alle aldre

To dage med oplæg, seminarer, samtale, lovsang og god tid til det sociale fællesskab. læs mere

Forær gaver med glæde

08.11.2021

Forær gaver med glæde

Kig med i Forlagsgruppen Lohses nye julekatalog og find julegaver, du skal ønske dig eller glæde andre med. læs mere

Netværk for aleneforældre

01.11.2021

Netværk for aleneforældre

Vi tilbyder et fællesskab for forældre, der er blevet alene med børnene f.eks. pga. skilsmisse eller dødsfald. læs mere

Next
  • Birkerød IM
  • Birkerød Missionshus
  • Dambakken 8
  • 3460 Birkerød